Adventsviering in de Ontmoetingskerk

Vooruit kijken!

We doen het allemaal, niet wetend, wat de toekomst zal brengen! Het biedt perspectief, ook al roept het ook vragen op! Het biedt positief denken, wat we allemaal zo nodig hebben in deze tijd van onzekerheid op allerlei fronten. Interkerkelijk Beraad Creil organiseert op zondag 11 december om 10.00 uur een adventsviering in de Ontmoetingskerk in Creil met bovenstaand thema. Het koor Once More zal de viering luister bijzetten door mooie samenzang en daarnaast enkele eigen liedjes ten gehore te brengen.

Een collecte voor het Lilianefonds ontbreekt er niet aan. Daarmee kunnen we kinderen in een derde-wereld-land wat vooruit helpen door een bijdrage. We hopen op een brede opkomst van jullie om daarna samen een kopje koffie (of thee) te gebruiken en na te praten over onze toekomstvisie!

namens het Interkerklijk Beraad Creil