AED’s

In Creil zijn steeds meer AED locaties te vinden:

Openbare AED’s:

Naam

Sporthal Creil

Saalicon

Fam. Tubben

Frankema Multivloeren BV

Adres

Toernooilaan 9

Graaf Florislaan 55

Hendrick Avercamp 12

Hertogstraat 4

Locatie

buitenzijde bij ingang

buitenzijde bij ingang

aan tuinmuur

buitenzijde bij ingang

Overige (Bedrijfs)locaties:

Naam        

 

Huisartspraktijk Creil

Veco BV

Faber Betonpompen

Gebr. Oijevaar & Zn.

Broer BV

Fa. van der Wal

 

Fam. van Kranenburg

Adres

 

Flevolaan 16

Creilerpad 4b

Burgwal 11

Wrakkenweg 1

Floraweg 6

Noordermiddenweg 19

Klutenpad 17

Telefoonnr.

08.00 – 17.00

0527 – 274365

0527 – 274492

0527 – 274040

0527 – 274480

0527 – 274800

 

06 – 10500929

Telefoonnr.

17.00 – 08.00

0527 – 274492

06 – 22397042

06 – 10899215

06 – 11850323

0527 – 274800