Dorpsvisie

In 2012 is er een plan geschreven voor de toekomst van Creil, de zogenaamde dorpsvisie. Dit is gedaan op kosten van en in opdracht van gemeente Noordoostpolder. Het plan zelf is een gezamenlijk proces geweest van bewoners, verenigingen, scholen, kerken en instellingen in het dorp. Een werkgroep namens Dorpsbelang heeft samen met gemeente en een adviesbureau gewerkt aan de visie. De looptijd van de dorpsvisie is 13 jaar, van 2013 tot en met 2026.

In de afgelopen jaren zijn een heel aantal van de plannen uit de dorpsvisie gerealiseerd, maar een heel aantal doelen die worden genoemd in het plan zijn doorlopende aandachtspunten om het dorp leefbaar te houden. Zo zijn de meest terugkerende punten in de dorpsvisie het zo veel mogelijk behouden van de accommodaties en faciliteiten die er zijn.

Klik hier voor de volledige dorpsvisie.