Rondommetje

In 2007 schreven de twaalf provinciale Landschapsbeheerorganisaties, waaronder Landschapsbeheer Flevoland, een prijsvraag uit; “Creëer een belevenis, win je eigen ommetje”. Landschapsbeheer wilde met de grote landelijke wedstrijd de (historische) voetpaden en daarmee het karakteristieke van het gebied waar gewoond wordt voor het voetlicht plaatsen. De dorpsbewoners werden uitgedaagd plannen te bedenken voor ‘ommetjes’: kleine wandelingen van ongeveer een uur, met een afstand van zo’n drie tot zeven kilometer. De winnaar uit elke provincie kreeg € 10.000,- ter beschikking om het ommetje daadwerkelijk te realiseren. Dorpsbelang Creil diende een plan in voor ‘Rondommetje Creil’. Het 4,2 km lange pad moest een rondgang rond het dorp gaan vormen. Natuurwaarde, milieueducatie en de geschiedenis van het gebied zouden aandacht krijgen. Landschapsbeheer Flevoland ontving maar liefst twintig inzendingen. Rondommetje Creil behoorde met Tollebeek tot de beste drie, Swifterbant kwam als winnaar uit de bus.

Ook al haalde Creil de prijs niet binnen, het plan voor het wandelpad is toch gerealiseerd. Rondommetje Creil werd gefinancierd met geld van Europa (LEADER), de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling en draagt bij aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en stimuleert de plattelandseconomie. Een voorwaarde voor deze Europese subsidieregeling is dat de gemeente meebetaald aan ieder LEADER-project.

Het ommetje rondom Creil gaat voor een deel door het Creilerbos en voor een deel langs oevers en waterkanten van akkerland. Het is een gevarieerde route waarin aandacht is voor water, natuur en cultuurhistorie. Op verschillende plaatsen zijn rustgelegenheden gecreëerd.

Ook zijn er milieu-educatieve elementen in de route opgenomen. Langs een deel van het traject werden vlinderaantrekkelijke struiken geplant en er werden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast werd langs het pad een ooievaarsnest geplaatst en werd aan de zuidkant van het dorp een paddenpoel gegraven.

Sinds augustus 2020 liggen er 13 geocaches verstopt langs het Rondommetje, in verschillende varianten. Meer informatie over geochaching kan je ook vinden op de website: www.geocaching.nl. Mocht je iets bijzonders ontdekken of zien dat een cache niet meer verstopt is, dan kun je mailen naar richard.simmelink@gmail.com.