Samenwoonschool en peuterstartgroep

Creil heeft twee basisscholen, SWS Fondali en CBS De Regenboog, en peuterstartgroep De Kliederkatjes. De twee scholen en de peuterstartgroep wonen samen in een gebouw, een zogenaamde ‘samenwoonschool’.

De school ligt prachtig omgeven door veel groen en mooie sportvelden. Bij mooi weer kunnen de kinderen hier gebruik van maken bijvoorbeeld tijdens de gymlessen. De scholen hebben een gezamenlijk plein, waar alle kinderen met elkaar spelen. (Het plein van de peuterstartgroep is wel afgeschermd van het grote plein.)

De scholen hebben een eigen ingang en werken volgens een eigen onderwijssysteem. De samenwerking wordt gezocht in een gezamenlijke jaarlijkse projectweek, het gezamenlijk meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi en het gezamenlijk meedoen aan de spelletjes tijdens de koningsspelen.

Ook werken beide scholen en de peuterstartgroep samen met kinderopvang Hanse Panse Kevertje als Kindcentrum Creil. Zo hebben ze afspraken gemaakt over de overgang tussen opvang en school.

De actuele openingstijden van de peuterstartgroep zijn te vinden op de website www.start-punt.com.

SWS Fondali
CBS De Regenboog 
Startpunt (peuterstartgroep De Kliederkatjes)