Huurwoningen

Mercatus woondiensten is de grootste woningcorporatie in de Noordoostpolder en al meer dan 50 jaar actief. Hun motto is samen werken aan samen wonen.

Procedure inschrijven

Bewoners kunnen zich inschrijven via de website of een formulier bij Mercatus. De kosten voor het inschrijven bedragen eenmalig € 25,- en daarna jaarlijks € 15,- voor de verlenging van de inschrijving. Als je je inschrijft als woningzoekende betekent dit niet dat je jaarlijks moet reageren. Het is als het ware een verzekering voor de toekomst. Als je namelijk ingeschreven staat, dan bouw je zonder er iets voor te hoeven doen alvast inschrijfduur op. Dit zorgt ervoor dat tegen de tijd dat het nodig is, je al een zeer hoge positie hebt. Wel moet je op dat moment zelf reageren op de gewenste woning.

Toewijzingsbeleid 

Veel ouderen zouden graag in de toekomst willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning en dan het liefst in het dorp waar zij al jaren wonen. In de praktijk ervaren zij dat dit niet zo makkelijk gaat. Een deel van de woningen is namelijk aangemerkt voor ‘alle leeftijden’. Dat betekent dat iedereen op deze woningen mag reageren en de ouderen uit het dorp dus niet automatisch bovenaan staan.

De reden dat deze woningen zijn aangemerkt voor ‘alle leeftijden’ is dat de woning vaak op het moment beschikbaar komt dat de ouderen nog niet toe zijn aan verhuizing. Op het moment dat de oudere juist wel wil of moet verhuizen, blijkt de gewenste woning niet beschikbaar. Er zit dus een verschil tussen tijd en beschikbaarheid. Om verschillende redenen vindt Mercatus leegstand onwenselijk en kiest er dus voor de woning beschikbaar te stellen aan een andere kandidaat. Natuurlijk vindt Mercatus dat ouderen een gelijkvloerse woning in hun eigen dorp moeten kunnen vinden.

Op tijd inschrijven als woningzoekende 

Het belangrijkste is dat ouderen zich op tijd inschrijven als woningzoekende. Zo kunnen zij genoeg inschrijftijd opbouwen en ook snel in aanmerking komen voor een gelijkvloerse woning wanneer zij die echt nodig hebben. Zo hoeven ze niet nog jaren te wachten. Wij merken dat het inschrijven een drempel is. Sommigen vinden het te confronterend of staan er niet bij stil, anderen weten niet dat ze zich in moeten schrijven.

Als er hulp nodig is bij het inschrijven als woningzoekende, dan kan een medewerker woonservice hierbij helpen. Bel Mercatus 0527 63 55 00 of ga langs op het kantoor aan Nijverheidstraat 10.