Kerk

Protestantse Gemeente Creil-Espel

Creil en Espel vormen samen de Protestantse Gemeente Creil-Espel. Deze is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen Hervormd Creil-Espel en Gereformeerd Creil-Espel.

Zie hier de historie van de Ontmoetingskerk in Creil (in PDF).

Voor beide dorpen willen wij graag een dorpskerk zijn. Een open en gastvrije gemeente, die in verbondenheid met de traditie waarin wij staan, zoekt naar een eigentijdse vertolking van de christelijke boodschap.

Elke week is er een kerkdienst. Die vindt om en om plaats in de Ontmoetingskerk in Creil en in Una Sancta in Espel. De aanvangstijd is steeds 10.00 uur.

Informatie over bijzondere diensten zoals de kerstnachtdienst, oecumenische vieringen of de diensten voor Biddag en dankdag – en hun aanvangstijden – vindt u op de website, het contactblad Samen of in de digitale nieuwsbrief. Wilt u Samen en/of de digitale nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar samenverbonden@pgcreil-espel.nl

Wilt u meer informatie of contact met één van ons, dan verwijzen wij u naar onze website www.pgcreil-espel.nl.

In het kerkgebouw “de Ontmoetingskerk” aan de Galamalaan is het mogelijk om de kerkzaal of andere zalen te reserveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. Jannie Oijevaar, j.oijevaardevries@solcon.nl of 06 12 28 80 23.

Rooms Katholieke geloofsgemeenschap de Goede Herder

De Geloofsgemeenschap de Goede Herder is onderdeel van de Emmaüsparochie.

In 1954 wordt de H. Nicolaas parochie van Creil gesticht. Door het teruglopend kerkbezoek en het afnemend aantal pastores worden in 1991 de parochies Bant, Creil en Rutten samengevoegd. Dat wordt parochie De Goede Herder. De katholieke kerk in Creil wordt in 2001 gesloten. Sindsdien is de Servatiuskerk in Rutten de ontmoetingsplaats. Eind 2004 word het kerkgebouw in Creil verbouwd tot een dienstencentrum, het Saalicon (afgeleid van Nicolaas). Vanaf 1 januari 2015 gaan de vier parochies die de Noordoostpolder toen nog telde samen verder als één parochie: de Emmaüsparochie. Sinds de fusie worden de voormalige parochies aangeduid met ‘geloofsgemeenschap’.

Het pastoraal team van de Emmaüsparochie bestaat uit pastoor Victor Maagd, pastor Wiebe Mulder en pastor Magda Schilder-Reijrink. Pastor Wiebe Mulder is als eerste aanspreekbaar voor de Goede Herder Geloofsgemeenschap.

Elke zondag is er een kerkdienst in Rutten. De aanvangstijd wisselt. Op de website van de parochie (www.emmausparochie.net) staan de aanvangstijden van de vieringen. De kerkdienst wordt voorgegaan door een lid van het pastoraal team of door parochianen. Regelmatig zijn er gezamenlijke vieringen van RK en PKN en samen zorgen ze voor de viering tijdens het jaarlijkse dorpsfeest.

Maandelijks verschijnt het parochieblad Klaverblad met actuele informatie van de Emmaüsparochie. Deze informatie staat ook op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Timmermans (tel. 0527- 699064; e-mail: j.timmermans@outlook.com) of Hans Corten (tel. 0527-785235;
e-mail: jjfmcorten@gmail.com).