Privacyverklaring

Leden van Dorpsbelang Creil delen persoonsgegevens met ons.
Wij verwerken deze gegevens zorgvuldig en willen op deze manier hierover informeren.

De persoonsgegevens die wij verwerken (voornamelijk bewaren) betreffen Naam-Adres-Woonplaats gegevens en bankrekeningnummers voor automatische afschrijving van de contributie.

Daarnaast gebruiken wij ditzelfde bestand voor controle van het lidmaatschap per woonadres. Indien de gegevens moeten worden gewijzigd of worden verwijderd, kan dit doorgegeven worden aan het secretariaat van Dorpsbelang (dorpsbelangcreil@hotmail.com).

Bij beëindiging van lidmaatschap, worden gegevens maximaal één jaar bewaard en daarna verwijderd uit ons bestand.

In ons dorp worden ook regelmatig foto’s gemaakt van activiteiten die daarna gepubliceerd kunnen worden in bijvoorbeeld de Dorpsroddel, op de website of op de Facebookpagina van Creil.

Bezwaar hiertegen kan schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat van Dorpsbelang (zie bovenstaand email adres).