Rotterdamse Hoek

De Rotterdamse Hoek is een klein natuurgebied naast de IJsselmeerdijk. Het is een veelzijdig gebied, bestaande uit bos, moeras en weidegebied.

De naam Rotterdamse Hoek komt van het puin waarmee de dijk is versterkt. Dit puin komt uit het in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde Rotterdam. De naam is bedacht door de polderwerkers zelf.

Bij schippers is de plek berucht, er zouden veel ongevallen plaatsvinden. Binnendijks zijn de akkers zompig, ideaal voor vogels. De centraal gelegen natuurlijke plas ligt er al sinds de inpoldering en is een pleisterplaats voor trekvogels op hun tochten naar Siberië of de Sahara. Er leven veel zang- en weidevogels en er broeden verschillende bosvogels, zoals tuinfluiter, vink, grote bonte specht en boomkruiper. Ook de gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn er veel te vinden.

rotterdamse hoek

Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer van West-Europa. De grote voedselrijkdom trekt talrijke vogels aan. Het IJsselmeer is dan ook een van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland; een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. De Rotterdamse Hoek is hier een kleine, maar belangrijke aanvulling op en vormt in de polder de verbinding tussen IJselmeer en de binnendijkse gronden

In 2013 is het kleine stukje natuur uitgebreid met 48 hectare moeras en grasland. Ook zijn er drie poelen bij gegraven.

Door het gebied is een stoere wandelroute aangelegd die langs het moeras, door het bosje en ten slotte over een bruggetje naar de Noordermeerdijk voert.