Het Saalicon

In 2003 is de voormalige Katholieke kerk omgebouwd tot zorg- en welzijnscentrum Het Saalicon. Het Saalicon is in beheer van Mercatus en verschillende ondernemers en diensten zijn er gehuisvest.

Vanuit Het Saalicon worden verschillende diensten aangeboden:

– Open Inloop
– Bibliotheek
– Kinder- en buitenschoolse opvang
– Yoga Puur
– Opbaarruimte
– Majstro verzekeringen
– Kapsalon Jolan
– Fysiotherapie 
– Diëtist

Voor informatie over het huren van een ruimte kunt u contact opnemen met woningbouwvereniging Mercatus (0527 63 55 00).