Feestcommissie

De Feestcommissie van Creil organiseert ieder jaar verschillende activiteiten voor de bewoners uit het dorp. Deze activiteiten zijn:

Koningsdag 
De organisatie voor Koningsdag is uitbesteed aan de Oranjecommissie. Koningsdag vindt ieder jaar plaats in de maand april.

Dorpsfeest 
Ieder jaar wordt in het eerst volle weekeind van de maand juli dorpsfeest gevierd. Dorpsfeest is van woensdag t/m zondag.

Tijdens een jubileumjaar, welke om de vijf jaar is, wordt het dorpsfeest een gehele week gevierd. De feestgids valt enkele weken daarvoor door de brievenbus. Hierin wordt het programma en de nodige informatie gepresenteerd.

Sinterklaas 
Op een zaterdag in november organiseert de feestcommissie in Creil een Sinterklaas intocht, waarbij de fanfare van Bant, Creil en Rutten de tocht door het dorp naar de Binkel begeleidt.

In de Binkel worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen uit de onderbouw. Voor kinderen uit de bovenbouw wordt een activiteit elders georganiseerd.

Het programma van deze verschillende activiteiten wordt aan jullie tijdig via de dorpskrant en de feestgids bekend gemaakt. Lijkt het je leuk om de commissie te komen versterken? Laat het de feestcommissie dan per mail weten. Ook voor vragen en/of opmerkingen kun je een mailtje sturen.
@: info.feestcommissiecreil@gmail.com.

De feestcommissie bestaat uit:

Carla van Kranenburg Voorzitter 06-57599335
Vera Timmerman Penningmeester
Karin Mulder Notulist
Marloes Maes Lid
Christel Balke Lid
Erwin van de Brandhof Lid
Ruben Poolman Lid
Tim Bleeker Lid
Marc van Brakel Lid
Marieke van Bruinesse Lid