Wat doet Dorpsbelang?

Iedereen heeft vast wel eens gehoord van Dorpsbelang. Maar wat doet het bestuur nou eigenlijk? Hier kun je lezen waar we ons onder meer mee bezig hebben gehouden.

December 2021

Iedereen heeft vast wel eens gehoord van Dorpsbelang. Maar wat doet het bestuur nou eigenlijk? Hier kun je lezen waar we ons het afgelopen anderhalf jaar onder meer mee bezig hebben gehouden.

Het is alweer bijna een jaar geleden sinds de laatste keer dat we hebben laten weten waar we ons als bestuur van Dorpsbelang mee bezig hebben gehouden.

Corona houdt ons leven nog steeds in zijn greep. Het maakt niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent, wel of niet ziek bent (geweest), ieders leven wordt beïnvloed door corona. Laten we vooral naast elkaar blijven staan en niet tegenover elkaar.

De terugkerende activiteiten voor het bestuur van Dorpsbelang konden soms wel, soms niet en soms aangepast doorgaan. De jaarvergadering werd dit jaar online gehouden. In mei hebben we wel normaal geschouwd met gemeente, politie en buurtwerker. De 10 dorpen overleggen gingen dit jaar wel door, soms digitaal, soms fysiek en ook het 10 dorpenoverleg met het college kon dit jaar fysiek doorgaan.

Begin van het jaar hebben we samen met de feestcommissie een online bingo georganiseerd. Deze was erg geslaagd. 125 adressen hebben meegedaan hieraan en de presentatie werd op een leuke manier verzorgd door Ruben en Mark. Daarnaast heeft de feestcommissie leuke alternatieve corona-proof oplossingen bedacht voor zowel dorpsfeest als de sinterklaasintocht. De evenementen dit jaar waren erg geslaagd, complimenten hiervoor!

Nu er weer meer mogelijk is, heeft de Roddel weer een wat normalere invulling. Gelukkig blijven de gewaardeerde interviews wel onderdeel van de Roddel. Verder hebben we hebben een aantal bordjes van het Rondommetje vervangen, omdat deze waren vernield. En Erwin van de Brandhof is de nieuwe vlaghijser van de dorpsvlag, als vervanger van Alex van Hulzen. Alex bedankt!

De groengroepleden hebben het afgelopen jaar weer flink hun handen uit hun mouwen gestoken. De laatste keer dat ze bij elkaar zijn geweest voor dit jaar hebben ze bollen geplant op verschillende plekken in het dorp. Dat zal in het voorjaar weer een mooi gezicht worden!

We hebben kennisgemaakt met de nieuwe burgemeester Roger de Groot. Samen met hem, wethouder Marian Uitdewilligen en gebiedsregisseur Klaas Jan Loosman hebben we een rondje door ons dorp gefietst, waarbij de burgemeester nog een stukje heeft gelast bij de Agridokter.

In 2019 heeft Jan Winsemius van Bureau Middelkoop een woonwensen enquête uitgevoerd in opdracht van gemeente en Dorpsbelang. De uitkomsten hiervan en de huidige situatie in het dorp zijn besproken met een aantal ambtenaren van het gemeentehuis. Door het stijgende tekort aan woningen was het onderzoek helaas bijna al weer achterhaald tegen de tijd dat het afgerond was. Gelukkig is de gemeente ook van mening dat Creil behoefte heeft aan nieuwe bouwgrond en zijn ze daar intern mee bezig.

We hebben dit jaar een zogenaamde hondenflyer verspreid binnen de bebouwde kom van het dorp. Zonder de beschuldigende vinger te wijzen naar alle hondenbezitters, is hondenpoep gewoon een veel gehoorde klacht. We wilden graag alle dorpsbewoners bereiken en hebben de flyer daarom in het Nederlands en in het Engels laten drukken. We hopen hiermee dat iedereen mee helpt om mogelijke overlast te voorkomen.

In het verleden werden er AED cursussen aangeboden door Dorpsbelang. Door verschillende redenen heeft dit een tijd stilgelegen, maar we hebben weer iemand gevonden die deze cursussen wil aanbieden. In de vorige Roddel werden geïnteresseerden gevraagd zich aan te melden. Hier zijn veel reacties op gekomen! De mevrouw die dit gaat verzorgen zal binnenkort de cursusavonden in gaan plannen. We hopen dat deze avonden door kunnen gaan op korte termijn.

Januari 2021

Iedereen heeft vast wel eens gehoord van Dorpsbelang. Maar wat doet het bestuur nou eigenlijk? Hier kun je lezen waar we ons het afgelopen anderhalf jaar onder meer mee bezig hebben gehouden.

2020 is een bijzonder jaar geweest. De coronacrisis heeft een heleboel veranderd in ons dagelijks leven. Alle mooie bijeenkomsten die er anders in ons dorp zijn, konden dit jaar niet doorgaan. Het bestuur van Dorpsbelang heeft geprobeerd om iedereen een hart onder de riem te steken door in april tulpen bij iedereen langs te brengen en in november hutspot pakketten uit te delen. Ook de feestcommissie heeft geprobeerd om een aantal activiteiten te organiseren, maar het is ontzettend moeilijk in deze tijd om dat binnen de regels te doen. Wel willen wij ze bedanken voor hun energie en inzet. Hopelijk lukt het volgend jaar wel.

Wij als bestuur van Dorpsbelang hebben wel een paar van onze normale taken kunnen uitvoeren dit jaar. Zo is de jaarvergadering geweest, vlak voordat we in lockdown gingen. Ook hebben we in het najaar, toen de maatregelen iets soepeler waren, geschouwd met gemeente en buurtwerker. De overleggen vanuit het 10-dorpen overleg konden niet altijd doorgaan, maar het onderling contact blijft op andere manieren doorgaan. Ook kon het 10-dorpen overleg met afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders wel doorgaan. Daarnaast hebben we dit jaar de ‘Welkom in Creil’ tas voor nieuwe bewoners uitgebreid. Bedrijven en organisaties hebben we aangeschreven om ze de mogelijkheid te bieden informatie en/of een kleinigheid toe te voegen aan de tas. Het is nu een goedgevulde tas met een leuk aanbod uit het dorp.

Op de jaarvergadering heeft Jan Winsemius van Bureau Middelkoop een korte presentatie gegeven over het woonvisie onderzoek wat hij in Creil ging uitvoeren namens Dorpsbelang en gemeente. Helaas heeft dat vertraging opgelopen door het coronavirus. De meeste bewoners hebben bij de Roddel van oktober een enquête gekregen. Helaas heeft niet iedereen een enquête gekregen, om onbekende reden werden er niet genoeg papieren enquêtes geleverd om iedereen te voorzien. Gelukkig kon de enquête ook digitaal ingevuld worden. Er zijn een boel enquêtes ingevuld, bedankt daarvoor. Deze zullen worden meegenomen in het onderzoek. Jan Winsemius kondigde op de jaarvergadering aan dat hij graag naar Creil wilde komen om met mensen in gesprek te gaan. Het is nu moeilijker om dat spontaan te doen, over een andere invulling daarvan zijn we aan het nadenken.

Ook de Roddel heeft dit jaar een andere invulling gekregen. Het bestuur van Dorpsbelang is verantwoordelijk voor het uitgeven, maar niet voor de inhoud. Dat is de redactie, Helma Harkema en Petra Bosma. Samen met Dorpsbelang bestuurslid Marlies v.d. Berg werken zij iedere maand hard om er weer een mooie, goed gevulde editie van te maken. De invulling is een stuk persoonlijker dan in de normale Roddel. Helma, Petra en Marlies stoppen hier heel veel tijd in. Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt uit de vele positieve complimenten die we hiervoor krijgen. Dames, erg bedankt voor jullie inzet!

De gemeente veegt het Rondommetje een paar keer per jaar. Dat is eigenlijk te weinig om er voor te zorgen dat het pad goed begaanbaar blijft voor iedereen. Daarom heeft bestuurslid Egbert Ballast laatst het pad schoon geblazen. Wij als bestuur willen dit graag regelmatig blijven doen.

November 2019

De vorige keer vertelden we dat we druk bezig waren met een nieuwe website. Deze is inmiddels online! De website heeft nu weer een frisse uitstraling en er is veel informatie te vinden. Mis je informatie? Geef het dan door aan Dorpsbelang.

Dorpsfotograaf Dirk Koeslag gaf begin dit jaar na jaren trouwe dienst aan er mee te willen stoppen. Dorpsbelang is op zoek gegaan naar nieuwe dorpsfotografen. Gelukkig hebben we een paar enthousiaste en goede fotografen gevonden: Geke de Groot, Hans van Kleinwee, René Rigterink en Helena Schra. Zij zorgen voor de maandelijks wisselende foto op de voorkant van de Roddel en zij zorgen dat ze aanwezig zijn bij evenementen in het dorp om daar een fotoverslag van te maken. Deze foto’s zijn te vinden op de vernieuwde website.

In mei hebben we weer geschouwd met Klaas Jan Loosman, Henk Bakker en John Ekkel van de gemeente, wijkagent Michel Weessies en wijkconsulent van Mercatus Sanderijn Brouwer. Er zijn verschillende punten in het dorp bekeken. Helaas stonden op de lijst nog een flink aantal punten van het jaar ervoor, maar inmiddels zijn er het afgelopen half jaar een heel aantal punten aangepakt en opgeknapt. Voor dingen als loszittende stoeptegels, lantaarnpalen die het niet doen, overhangende takken en gescheurd asfalt in het rondommetje kun je eenvoudig zelf een MOR melding maken bij de gemeente (www.noordoostpolder.nl => melden aan de gemeente => meteen melden). Zijn er grotere dingen of worden dingen niet opgepakt, meld het dan bij Dorpsbelang dan nemen wij het mee met de jaarlijkse schouw.

1 juni heeft Dorpsbelang samen met een groep mensen de dorpsschoonmaak uitgevoerd, lantaarnpalen zijn gewassen, bankjes zijn schoongemaakt en gebeitst, en er is een hoop zwerf afval opgeruimd. De groengroep was deze ochtend ook actief in een hoop perken. Zo zag het dorp er weer netjes uit voor de feestweek.

Samen met Willy Schutte en Jan Meurs heeft Dorpsbelang een oproep gedaan om de interesse in levensloopbestendig wonen in Creil te peilen. Er zijn namelijk nog best een aantal bouwkavels beschikbaar waar in sommige gevallen al lange tijd opties op liggen om 2-onder-1-kap woningen te bouwen. Er hebben zich 8 belangstellenden gemeld die op termijn interesse hebben in levensloopbestendig wonen in Creil. Meindert Huizinga heeft bouwtekeningen laten maken voor 2 levensloopbestendige 2-onder-1-kap woningen en de eerste daarvan zijn al verkocht. De belangstellenden worden vrijblijvend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en plannen op dit gebied.

Heb je een vraag of opmerking voor ons: onze contactgegevens staan voorin elke Roddel. Je kunt ons altijd aanspreken, bellen of mailen.

Groeten, het bestuur van Dorpsbelang Creil

Mei 2019

Iedereen heeft vast wel eens gehoord van Dorpsbelang. Maar wat doet het bestuur nou eigenlijk? Hier kun je lezen waar we het afgelopen half jaar onder meer druk mee zijn geweest.

We zijn lang bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe drukker voor de Dorpsroddel. Deze is jarenlang tot grote tevredenheid gedrukt door Multicopy, maar vanuit Dorpsbelang wilden we graag kijken of we de drukkosten omlaag konden krijgen. Multicopy gaf aan dat ze ons al de, voor hun, laagst mogelijke prijs boden. Daarom zijn we verder gaan kijken en hebben we er uiteindelijk voor gekozen om over te stappen naar Blad.nl. Deze Roddel is de derde die zij voor ons drukken en tot nu toe zijn we erg tevreden. Helaas kan Blad.nl niet de snelheid bieden die Multicopy ons wel bood, daarom ontvang je nu de Roddel een halve week later dan je gewend bent.

Ook zijn we achter de schermen druk bezig met een nieuwe website. De huidige website is wat verouderd en het is wat lastig om er nieuws op te plaatsen, daarom is er door een werkgroepje gekeken wat de beste oplossing was, de huidige site updaten of een nieuwe website laten ontwerpen. Uiteindelijk is gekozen voor het laatste. We hebben goede hoop de nieuwe website binnen enkele weken te kunnen publiceren. Dan heeft Creil weer een frisse en moderne website die weer een aantal jaar mee kan.

Daarnaast begint de groengroep oftewel de Centrum Creil groep vorm te krijgen. Op dit moment zijn er 18 leden en de groep is nog steeds groeiende. De bedoeling is om een aantal zaterdagochtenden in het jaar verschillende stukken openbaar groen in Creil te onderhouden, met name het stuk vernieuwd groen in het centrum. Zo blijft Creil er aantrekkelijk en verzorgd uit zien.

Heb je een vraag of opmerking voor ons: onze contactgegevens staan voorin elke Dorpsroddel. Je kunt ons altijd aanspreken, bellen of mailen.

Oktober 2018

Graag delen we met jullie een aantal zaken waar Dorpsbelang het afgelopen half jaar bij betrokken is geweest.

Zo zal het de meeste inwoners niet zijn ontgaan dat het centrum van ons mooie dorp een opknapbeurt heeft gekregen. Dit is onderdeel van de wensen die Dorpsbelang heeft voor het centrum. We hebben daarvoor een aantal mensen uit het dorp benaderd om een commissie te vormen om na te denken hoe we het centrum aantrekkelijker kunnen maken. Een van de eerste dingen die daadwerkelijk is uitgevoerd, is het opknappen van de perkjes in het centrum. Zo zijn de huidige struiken en 2 bomen weggehaald en is er gras en een stuk vaste planten voor terug gekomen. De vaste planten zijn door de gemeente beschikbaar gesteld, op voorwaarde dat deze door de groengroep van het dorp worden onderhouden. Een groengroep hebben we (nog) niet, wel een aantal enthousiaste vrijwilligers die het onderhoud nu uitvoeren.

Waar we als Dorpsbelang ook erg blij mee zijn, zijn de schuttingen om de tuinen van de nieuwe huurhuizen in het Palet. Niet iedereen van deze nieuwe Creilenaren was in staat om zelf een schutting neer te zetten. Na aandringen van Dorpsbelang bij Mercatus, heeft Mercatus toch besloten om hier wat mee te doen. De wijkconsulent van Mercatus en de buurtwerker van Carrefour hebben een bewonersavond georganiseerd en daarna geregeld dat er schuttingmateriaal is gekomen. De bewoners hebben de schuttingen daarna samen geplaatst. Het ziet er nu netjes uit!

Daarnaast zijn we dit eerste half jaar ook druk geweest met de jaarlijks terugkerende ‘ Dorpsbelang-zaken’, zoals onder andere het organiseren van de nieuwjaarsreceptie, de klusdag, de jaarvergadering en de dorpsschoonmaak en hebben we geschouwd met IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken, een samenwerking tussen gemeente, politie, Carrefour en Mercatus).

Ook heeft een afvaardiging van Dorpsbelang kennis gemaakt met het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders. Tijdens een speeddate ronde van 5 minuten per wethouder kon je als dorp kort kennis maken met de oudgediende en nieuwe wethouders.