Windmolengelden

Het windpark aan de Westermeerdijk bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Dit is te vergelijken met het verbruik van ruim 400.000 huishoudens.

Vanaf 2016 krijgen de vijf westelijke dorpen in de Noordoostpolder 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 10.000 van het windpark. De dorpen kunnen het bedrag besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp.

In Creil heeft Dorpsbelang er voor gekozen om het bedrag jaarlijks te verdelen onder inwoners die een aanvraag indienen. Hiervoor zijn voorwaarden opgesteld waaraan de ingediende aanvragen moeten voldoen. Klik hier voor deze voorwaarden.

Elk jaar voor 31 december 12.00 uur moeten de aanvragen binnen zijn bij één van de commissieleden. De windmolengeldencommissie beslist dan welke aanvragen worden goedgekeurd en welke niet. Het formulier voor de aanvraag wordt elk jaar in november en december geplaatst in de Dorpsroddel. Klik hier om de aanvraagformulier in Word te downloaden om digitaal in te kunnen vullen of klik hier voor een aanvraagformulier in PDF om uit te kunnen printen.

De windmolengeldencommissie bestaat uit 3 dorpsbewoners samen met de voorzitter en penningmeester van Dorpsbelang. De commissieleden zijn:

Wina Tiesinga Voorzitter Dorpsbelang
Wilma Maas Penningmeester Dorpsbelang
Marcel Brouwer Dorpsbewoner
Stefan Ebbers Dorpsbewoner
Jack Gros Dorpsbewoner

De commissie valt onder Dorpsbelang en wil open en transparant werken en zal daarom jaarlijks tijdens de jaarvergadering de activiteiten van het voorgaande jaar weergeven en tevens de toegewezen projecten voor het nieuwe jaar melden.

Voor 2023 zijn er 9 aanvragen ingediend, 2 van deze aanvragen zijn afgewezen.

Op deze pagina is de verdeling van de uitkering in 2023 terug te lezen.

Zie ook de verdeling van de uitkering in voorgaande jaren:

2022

2021 2020

2019 2018

2017 2016