Windmolengelden 2023

In 2023 zijn er 9 aanvragen ingediend waarvan er 2 zijn afgewezen. Het totale bedrag wat is aangevraagd is met 31.534 euro nog nooit zo hoog geweest.

1. Joke de Jong en
Durkje Middendorp
Kerstwandeling door het rondommetje met 2 koren, organist, aankleding van de route en kerstfiguranten. €3.000
2. Charissa Baars en
Leonie Menting
Het aanleggen van een kabouterpad op een klein stukje traject van het ‘Rondommetje Creil’ €1.750
3. Martine Schenk en
Martin Wuestenenk
Het zelf aanleggen van een nieuwe PVC vloer in de bovenzaal van de kerk ten behoeve van jeugdactiviteiten. €1.500
4. Frans Ebbers en
Jan Meurs
Vaste opstelling en dak constructie voor de tuintafel in het Pallet €  625
5. Gymnastiekvereniging Creil Airtrack
(toegekend onder voorwaarde dat deze ook beschikbaar is voor school en andere verenigingen in Creil)
€  635
6. Dorpsbelang Vervanging stroomkast op het trainingsveld/evenementen terrein €6.000
7. Bejaardensoos
‘Klein Begonnen’
Fruitmanden en kaarten t.b.v. zieke leden €   250

Totaal toegekend budget 2023: € 13.760

Twee aanvragen zijn afgewezen, te weten:

  1. Wijbrand Boon voor het organiseren van een huiskamervoorstelling, en
  2. Enthousiaste groep Creil (A. Bootsma) voor het huren van een grote tent en toebehoren voor sprekers.