Colofon

De Dorpsroddel is het maandblad van Creil en verschijnt 11 keer per jaar. Het blad is een uitgave van het Dorpsbelang en wordt gratis verspreid.

De medewerkers:

Redactie:
Helma Harkema-Grond
Hendrick Avercamp 2, 8312 CH Creil, tel. 06 15 57 26 82
Petra Bosma-Plugboer
Jan Steen 25, 8312 CJ Creil, tel. 06 10 68 28 23

Bezorgers:
Riemke Veendrick, Tineke bij de Vaate, Jannie Oijevaar, Hans Corten, Tietie Krijger, Anita Nijhof, Koos Claassen, Mieneke Gros, Joke Maes, Harry en Joke de Jong, Arina van den Hoek, Elly Verschuren, Ria de Graaf, Coby Bijlsma, Jannette de Vries, Wilhelmien Verlouw, Agnes Litjens, Jan Matthijsen, Liesbeth Vos, Gré Hunneman, Henk en Greetje Nieuwenhuizen en Leendert Nooitgedagt.

Drukker:
Blad.nl

Sponsor omslag:
Dorpsbelang Creil

De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen zonder opgaaf van reden. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.

De deadline van de Dorpsroddel is elke tweede vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus) om 18.00 uur.

Teksten graag digitaal aanleveren in Word formaat (geen PDF).
Afbeeldingen graag aanleveren in JPEG formaat in een hoge resolutie (kB).

E-mailadres: dorpsroddel@gmail.com