Café-Restaurant ’t Poortershuys

’t Poortershuys was het café en restaurant in Creil. Helaas is het café-restaurant nu gesloten. Het pand is aangekocht door de gemeente en deze zal, samen met Dorpsbelang, kijken naar de toekomst van het pand en de invulling ervan.
Het gemeentebesluit over ’t Poortershuys kunt u inzien.

Dorpsbelang heeft begin november 2 inloopavonden gehouden waar dorpsbewoners hun mening konden geven over de toekomst van ’t Poortershuys.

Het rapport dat is opgesteld n.a.v. deze inloopavonden is 22 november aangeboden aan wethouder Van Steen.

Het rapport kunt u hier lezen: Rapport raadpleging toekomst ’t Poortershuys Creil

Dorpsbelang heeft een projectgroep opgericht met dorpsbewoners om samen met de gemeente invulling te geven aan de plannen.

In januari 2024 heeft de gemeente gereageerd op het ingediende rapport.
Hier leest u de reactie van de Gemeente Noordoostpolder.