Windmolengelden 2022

Over 2022 waren 6 aanvragen ingediend. Deze kwamen allemaal in aanmerking voor een uitkering uit de windmolengelden.

1 Dorpsbelang 10x zaalhuur voor AED cursussen €  300
2 Gerdien Wuestenenk + team Bijdrage aan te realiseren kunstwerk dorpsentree Creilerpad (streefbedrag = € 6.000) €7.000
3 Dorpsbelang 5 jarig onderhoudscontract Outdoor Fitness €1.000
4 Dorpsbelang Nieuwjaarsattentie dorpsbewoners (10% regeling*) €  500
5 Feestcommissie 8x pieten pakken

(Pakken zijn beschikbaar voor alle dorpsbewoners)

€  800
6 TC, VV en Outdoor Fitness Bijdrage beveiligingscamera systeem rondom sportvelden €2.500

* de 10% regeling houdt in dat 10% van de jaarlijkse € 10.000 besteedt mag worden aan een aanvraag die niet helemaal voldoet aan de geldende regels. In dit geval voldoet de aanvraag niet aan de regels omdat de nieuwjaarsattentie bestond uit chocolaatjes en dit is een consumptie, consumpties worden niet vergoed. Voor deze keer is een uitzondering gemaakt omdat het dorspbreed werd ingezet.

Het totaalbedrag van deze 6 projecten is € 12.100. Omdat de vorige 2 jaren niet al het geld is besteedt omdat er niet genoeg aanvragen waren, was het mogelijk om dit jaar meer uit te geven dan de beschikbare € 10.000.