Huishoudelijke mededelingen dorpsfeest

Om het dorpsfeest goed te laten verlopen graag het onderstaande in gedachten houden:

 

* Op het terrein staan voldoende afvalcontainers, gebruik deze daarvoor dan ook.

* Gebruik de toiletten daar waarvoor ze bestemd zijn en hou het netjes.

* EHBO is tijdens de feestweek voor zover nodig aanwezig. Er ligt ook een EHBO tas achter de bar.

* Glaasje op, laat je rijden!!

* Denk om uzelf, maar ook om een ander.

* De feestcommissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, beschadiging, verwonding van voorwerpen en/of personen.

* Betreden van het feestterrein en de deelname van de activiteiten is op eigen risico en voor eigen verantwoording. Zo ook het springkussen en de kermis.

* ‹ 18 jaar geen alcohol.

 

Zonder uw deelname zou het dorpsfeest geen dorpsfeest zijn, daarom willen wij iedereen die deelneemt aan het dorpsfeest, alvast hartelijk danken. Ook willen wij graag iedereen bedanken die zich voor, tijdens en na het dorpsfeest inzetten om dit dorpsfeest mogelijk te maken.

Veel plezier tijdens ons dorpsfeest!

 

Marieke van Bruinessen – 06 30 43 30 69
Ruben Poolman – 06 11 56 24 87
Marloes Maes – 06 46 78 52 40
Erwin van den Brandhof – 06 51 15 48 51
Mark van Brakel – 06 23 74 91 47
Tim Bleeker – 06 23 51 82 81
Margriet Geschiere – 06 51 32 81 44
Karin Mulder – 06 23 23 09 10