2e Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Creil

Datum: woensdag 3 april 2024
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Bestuurskamer de Ton

Tijdens de recente jaarvergadering waren er te weinig leden aanwezig om statutair over het voorstel tot statuten wijziging te stemmen.
Deze 2e ledenvergadering is dan ook uitgeroepen om over het voorstel tot statuten wijziging te kunnen stemmen. Tijdens de vergadering wordt de stemming uitgebracht en zal bij minimaal 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen de statutenwijziging notarieel worden uitgevoerd.

Agenda voor de vergadering:
1) Opening door voorzitter
2) Stemming over voorgestelde statuten wijziging (concept statuten zijn te lezen op de website van dorpsbelang)
3) Rondvraag
4) Sluiting