Aanleg rotonde Espelerweg-Nieuwlandenlaan Emmeloord

2020-03-11

In verband met de uitbreiding van de woonwijk Emmelhage aan de noordkant van de Espelerweg moet er een nieuwe ontsluitingsweg worden gerealiseerd naar de Espelerweg (momenteel ligt er wel een ontsluiting voor bouwverkeer). Om een veilige aansluiting te maken wordt de huidige T-splitsing omgevormd tot een rotonde met 4 aansluitingen.

Vanaf maandag 23 maart a.s. begint Aannemingsmaatschappij Van Gelder uit Elburg met opbreekwerkzaamheden ten zuiden van de Espelerweg. Het fietspad langs de Espelerweg en de aansluiting van de Nieuwlandenlaan op de Espelerweg worden opgebroken, zodat de nutsbedrijven de ruimte hebben voor het verleggen van kabels en leidingen. Voor de fietsers en verkeer vanuit de wijk wordt een omleidingsroute ingesteld.

De Espelerweg blijft berijdbaar. Om de rotonde te realiseren wordt aan de noordkant van de Espelerweg een bypass aangelegd. Wel komt er een snelheidsbeperking ter hoogte van het werkvak. Ook kan af en toe een rijbaan worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden. Dan worden verkeersregelaars ingezet in de spitsperioden om de doorstroming te reguleren.

Voor het aanbrengen van de definitieve asfaltverharding (deklaag) mag de Espelerweg maximaal 2 dagen worden afgesloten. Wanneer dit gebeurt wordt u hierover nader geïnformeerd.

De verwachting is dat de rotonde medio juli gereed is.

Klik hier voor meer informatie over de omleidingsroutes.

Bron: Gemeente Noordoostpolder