Bestuurders gezocht!

Het Binkel bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor dorpshuis de Binkel in Creil.

Vanuit het Binkelbestuur vergaderen we 4 keer per jaar over onder andere de volgende punten:
– Een fijne plek die gebruikt kan worden door alle dorpsbewoners
– Toezien op het gebruik van de Binkel
– Overleg met gemeente over onderhoud en beheer
– Contact met de doelgroepen en beheerders van de Binkel
– Nadenken over de toekomst van de Binkel

Dit alles doen we onder toezicht van een raad van bestuur. Met de huidige bezetting van ruim 500 uur per jaar door bijvoorbeeld de soos, koersbal, dansclub en biljart is de Binkel zeker nog van veel toegevoegde waarde en daarmee ook belangrijk voor het dorpsgevoel in Creil!

Wil jij helpen om dat zo te houden? Neem contact op met ons!

Arjan Schaapman 06 15 10 48 51
Linda Staring 06 23 01 49 67
Peter-Paul Frijlink 06 53 42 07 18