Boomvervanging Wrakkenweg N712

2022-12-16

Van maandag 5 december tot en met vrijdag 23 december gaat de provincie Flevoland 236 bomen langs de Wrakkenweg kappen. Het gaat om de bomen die in de berm tussen het fietspad en de rijbaan staan. Deze populieren zijn aan het einde van hun levensduur gekomen. Uiteraard worden er weer nieuwe bomen terug geplant. Dit zal gebeuren nadat het groot onderhoud aan het fietspad langs de Wrakkenweg is afgerond. De werkzaamheden aan het fietspad staan gepland in het voorjaar van 2023.

Hinder
De Wrakkenweg wordt deze drie weken op werkdagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting wordt opgeknipt in vakken tussen de diverse zijwegen. De omleidingsroutes zullen duidelijk worden aangegeven. Fietsers en aanwonenden worden door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Dit geldt ook voor het OV en de hulpdiensten.

Nieuwe aanplant
Bij de nieuwe aanplant worden er meerdere boomsoorten herplant zodat er meer diversiteit ontstaat. De nieuwe bomen komen niet meer in de middenberm te staan, maar in de buitenberm aan de andere kant van het fietspad. Dit in verband met de veiligheid voor de weggebruiker en om schade aan het fietspad of wegdek te voorkomen.

Tip: De website is het beste te bekijken in Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.
       In Internet Explorer kan het zijn dat sommige onderdelen niet (goed) getoond worden.