Dorpsvisie wonen in Creil

2020-10-20

De gemeente Noordoostpolder heeft vorige week een nieuwe woonvisie vastgesteld. De gemeente geeft de dorpen de mogelijkheid om voor hun eigen dorp een visie op de toekomst van het wonen op te stellen. Creil wil dat graag doen.

Bureau Middelkoop is door de gemeente ingeschakeld om voor en met Creil zo’n visie op te stellen. Het doel is om een beter beeld te krijgen van de woonwensen én om een beeld te krijgen van de nieuwbouwmogelijkheden op verschillende locaties in het dorp. Uiteindelijk vormt die combinatie van wensen en locaties de basis om te komen tot nieuwbouwplannen voor de komende jaren.

De eerste stap is een enquête onder de bewoners om een beter beeld te krijgen van de woonwensen.
Laat weten wat uw wensen op het gebied van wonen in Creil zijn! De enquête is online in te vullen op:

//www.noordoostpolder.nl/onderzoekCreil 

Voor wie dat liever wil is het mogelijk de enquête op papier in te vullen. De enquête is door een vergissing slechts bij 300 van de 750 adressen in Creil bijgevoegd in de Dorpsroddel. Bij de overige adressen wordt de enquête donderdag afzonderlijk in de bus gedaan.

Voor het inleveren van de papieren enquête staat een brievenbus in de SPAR.

Het was de bedoeling om vanuit Bureau Middelkoop, meteen volgend op de enquête, een aantal dagen op plaatsen in het dorp waar veel mensen samen komen gesprekken te voeren met bewoners. In de huidige tijd is dat helaas niet mogelijk. Als dat zo blijft zal daar een andere vorm voor moeten worden gevonden, want het is belangrijk dat de visie goed aansluit bij de bewoners.

Wie vragen heeft of concrete ideeën voor de woonvisie kan die altijd aangeven bij Dorpsbelang.