Flevolandschap maakt Rotterdamse Hoek aantrekkelijker voor vogels

2022-05-11

Het Flevo-landschap gaat bij de Rotterdamse Hoek het waterpeil beter reguleren.

De Rotterdamse Hoek langs de IJsselmeerdijk is een zeer biodivers gebied met moeras, nat grasland, rietvelden en bos. Hier wil de natuurorganisatie het waterpeil jaarrond beter kunnen reguleren. Met greppels en een vossenwerend hek wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt voor vogels. Door het verflauwen van oevers ontstaat er meer waterriet. De roerdomp komt er nu al voor, maar Flevo-landschap verwacht dat die er straks ook gaat broeden.

De aanpak bij de Rotterdamse Hoek is onderdeel van het bevorderen van de biodiversiteit in Flevoland. In droge perioden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg. Veel weide- en watervogels hebben het hierdoor moeilijk. Daarom gaan de organisatie zich extra inzetten om hun leef- en broedgebied te verbeteren. Naast de Rotterdamse Hoek in de Noordoostpolder, gebeurt dat in de Kamperhoek bij de Ketelbrug, het Gruttoveld bij Zeewolde en het Greppelveld bij Elburg.

rotterdamse hoek