Groen aan buitenwegen

2020-01-30

Wat moet de Gemeente volgens jou aan de bomen en bermen van de buitenwegen doen?
Heb je ideeën over natuur en landschap?
Welke bomen passen hier als de essen verdwijnen?
Hoe kunnen we meer ruimte geven aan vogels en andere dieren?

Graag ontvangt de gemeente je inbreng op de digitale kaart. Hier kom je via //www.noordoostpolder.nl/bomen.

(Deze kaart kan ingevuld worden t/m zondag 9 februari.)

Bron: Gemeente Noordoostpolder