Hennepteelt: ontoelaatbaar

2021-01-25

In korte tijd heeft de politie in Bant en Creil drie hennepkwekerijen in woningen opgerold. De burgemeester heeft deze woningen tijdelijk gesloten of het voornemen hiertoe bekend gemaakt. Een hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet. Politie, gemeente en andere instanties treden hiertegen samen op. U kunt ook iets doen.

Waarom is een hennepkwekerij gevaarlijk?
Hennepkwekerij een onschuldige hobby? Niets is minder waar. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus strafbaar. De teelt en de handel van hennep zijn vaak in handen van (zware) criminelen. Telers worden steeds vaker het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals. Maar er zijn meer risico´s. Ook de kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot.

BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR
Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand en ontploffing zeer groot!

GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID
Voor de wietteelt worden op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. Besmetting met de bacterie kan een dodelijke afloop hebben.

SCHADE AAN DE WONING
Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig zijn voor de teelt, ontstaan schimmelvorming en houtschimmel. De woning daalt hierdoor fors in waarde en het kost veel geld om alles weer in een normale, bruikbare staat te krijgen.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?
Er zijn verschillende signalen die op een hennepkwekerij in uw buurt of buurwoning kunnen wijzen:
– Warme en/of vochtige muren
– Non-stop zoemende of brommende geluiden
– Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan
– Stankoverlast in de vorm van henneplucht
– Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
– Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de stroomsterkte
– Continue condensvorming op de ruiten
– Bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn en/of “vreemd” bezoek in combinatie met één of meerdere van de bovenstaande signalen.

Vermoeden van een hennepkwekerij? Altijd melden!
Als u denkt dat er ergens een hennepkwekerij is, meld dit dan aan de politie via 0900-8844. U kunt ook een e-mail sturen naar de wijkagent michel.weessies@politie.nl of anoniem een melding doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, telefoonnummer 0800-7000. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.meldmisdaadanoniem.nl. Zo houden we samen uw buurt veilig en leefbaar.

Hennepkwekerij gemeld, en dan?
De politie zal aan de hand van de melding een onderzoek starten. Als blijkt dat het inderdaad om een hennepkwekerij gaat, wordt deze ontmanteld. In veel gevallen zal de burgemeester besluiten het pand te sluiten. Afhankelijk van de omvang van de kwekerij en andere omstandigheden kan dit 3 of 6 maanden zijn.

Gevolgen voor de hennepkweker
Als er bij iemand een hennepkwekerij ontdekt wordt, dan heeft dat flinke consequenties voor de hennepkweker. Deze kan rekenen op:
– Een proces-verbaal van de politie
– Een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie
– In geval van een huurwoning van Mercatus: beëindiging van het huurcontract en uitsluiting voor 7 jaar
– Gas en stroom kunnen worden afgesloten
– Er wordt onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude. Als er is gefraudeerd met uitkeringen, dan worden die teruggevorderd
– Naheffing van de Belastingdienst mét boete
– Sluiting van het pand door de burgemeester op grond van art. 13b Opiumwet
– Financieel onderzoek naar fraude en de winst uit eerdere kweken. Deze winst wordt teruggevorderd.