Informatieavond huisvesting arbeidsmigranten Westerringweg

2020-06-14

HBC Planontwikkeling en Flexx Investments organiseren 1 juli a.s. een informatieavond waar ze hun plannen voor Westermeerweg 11 zullen presenteren. Het gaat om het realiseren van een huisvestingslocatie voor 150 arbeidsmigranten. Deze avond is voor omwonenden en andere geïnteresseerden en wordt georganiseerd op de locatie zelf.

Tijdens de informatieavond willen ze informeren over de plannen en de gelegenheid bieden om een inbreng te hebben op de verdere uitwerking van het initiatief.

Door de corona-crisis is het geen vrije inloop avond, maar is aanmelden verplicht. Er kunnen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Bij meer dan 30 inschrijvingen zal er een tweede sessie gepland worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur ontvangst met koffie en thee
19.15 uur presentatie beoogde planvorming
20.00 uur mogelijkheid tot het stellen van vragen
20.30 uur afsluiting bijeenkomst

Aanmelden kan voor 24 juni o.v.v. naam en adres door te mailen naar j.rijkaart@hbcplanontwikkeling.nl.