Nieuwe brandweerkazernes passen niet op oude locaties

Als rekening wordt gehouden met alle wensen van de brandweer, kan de geplande nieuwbouw van vijf kazernes in de Noordoostpolder niet op de oude locaties komen. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Als de kazernes op de nieuwe plekken moeten komen, vallen de kosten tenminste een miljoen euro hoger uit en loopt de nieuwbouw ook vertraging op.

De nieuwe kazernes zijn nodig omdat de huidige in Nagele, Marknesse, Rutten, Creil en Ens verouderd zijn. Brandweer Flevoland heeft criteria opgesteld waaraan de nieuwbouw moet voldoen. Daarbij is onder meer gekeken naar de veiligheid en de ruimte die nodig is om brandweerlieden hun werk goed te kunnen laten doen. Per kazerne is dan zo’n 80 vierkante meter nodig, voor de stalling van de brandweerauto en voor een douche- en wasruimte en een toilet. De gemeenteraad heeft besloten dat deze eisen leidend moeten zijn bij de plannen.

Weinig vierkante meters
Volgens de architect blijkt uit nader onderzoek dat er op de oude locaties in dat geval te weinig vierkante meters beschikbaar zijn. Van Ens was dit al bekend, omdat hier een extra brandweerauto zal worden gestationeerd. Maar ook in de andere vier dorpen zal naar een andere plek worden gezocht. De nieuwbouw van de kazernes zou daardoor duurder uitvallen en volgens het gemeentebestuur ook forse vertraging oplopen. In eerste instantie wordt dan alleen de kazerne in Ens gebouwd. In de overige dorpen moet eerst een locatie worden gevonden. Dit gaat volgens de gemeente zeker 2 jaar duren.

De gemeenteraad vergadert maandag 18 september over de nieuwe kazernes. Om de vertraging en kostenstijging te beperken, hebben burgemeester en wethouders ook een alternatief plan opgesteld, waarbij de kazernes in Marknesse en Nagele wel op de oude plek komen.