Nieuwe predikant stelt zich voor

2021-05-27

Beste mensen,

Fijn dat wij de gelegenheid hebben ons aan u voor te stellen. Dat zegt iets over de band die er is van de kerk met het dorp. Mijn naam is Taede Deelstra. Op zondag 6 juni staat de bevestigingsdienst gepland in de Ontmoetingskerk in Creil. Daarna mag ik als predikant gaan werken in Creil, Espel en Nagele. Ik ga ongeveer een dag per week in elk van deze dorpen aan de slag. Daar zie ik naar uit! Drie bijzondere dorpen in de boeiende en prachtige Noordoostpolder. Ik hoop onze dorpen goed te leren kennen.

Wie ben ik? Ik ben 62 jaar geleden geboren als zoon van een veehouder in De Wilgen (een klein dorp in de buurt van Drachten). In 1984 ben ik getrouwd met Janneke Lageveen. Wij hebben vier kinderen gekregen, die wonen in Den Haag, Tirana (Albanië), Houten en Nijega. Inmiddels zijn er ook drie kleinkinderen.

Goede contacten met medemensen vind ik erg belangrijk. Eerlijk naar elkaar luisteren in openheid werkt samenbindend. Dat is zeker in een dorp van groot belang. Je thuis voelen bij elkaar. Voor mij speelt het geloof daarin een belangrijke rol. Ik geloof dat God ons kent en bij ons is. Dat is voor mij persoonlijk de grote kracht in mijn leven. Maar wel met respect voor elke levensovertuiging, gelovig of niet gelovig. Alle mensen zijn mij dierbaar. Ik zou het zeer op prijs stellen als ik niet alleen mensen van de kerk leer kennen, maar ook de andere dorpsbewoners. De leden van de kerk horen immers ook gewoon bij het dorp.

Kortom: ik ontmoet u graag. Als wij elkaar tegenkomen: spreek mij gerust aan. Om even een praatje te maken, of, als je dat wilt, over andere zaken dieper door te spreken.

Graag tot ziens,

met vriendelijke groet,

Ds. T. Deelstra
e-mail: tdeelstra@hotmail.com