Renovatie Friese Sluis (Van 1 oktober tot 21 december)

2020-08-21

De provincie is momenteel bezig om alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen op te knappen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is het duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen op veel plekken echt nodig is. Daarom is de provincie Flevoland gestart met het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die we in deze tijd stellen aan bruggen en sluizen. 13 bruggen en 11 sluizen worden in 1 programma gemoderniseerd, zodat ze weer jarenlang meekunnen. Bruggen en sluizen zijn de onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als via de weg.

De Friese Sluis is in 1940 in gebruik genomen en daarmee de oudste sluis in de Noordoostpolder. De sluis heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde, omdat het symbool staat voor het begin van de Noordoostpolder. Sinds 2002 is het sluiscomplex, net zoals het gemaal, ook een Rijksmonument. De sluis heeft een belangrijke functie in de vaarroutes naar en door de Noordoostpolder. De brug over de sluis is een belangrijke verbinding van de dorpen in de Noordoostpolder naar Lemmer en omgekeerd.

Donderdag 1 oktober starten de renovatiewerkzaamheden aan de Friese Sluis en de brug over de Friese Sluis. Om de werkzaamheden aan de brug en de sluis goed uit te kunnen voeren is het nodig de brug en de sluis volledig te stremmen voor het wegverkeer en de scheepvaart. Voor fietsers, voetgangers en scootmobielen komt er een tijdelijke noodbrug. Omdat er veel aan de brug en de sluis gerenoveerd moet worden zijn hier 12 weken voor nodig. Net voor de Kerst zijn de werkzaamheden afgerond.

Zie in de afbeelding hieronder de omleidingsroutes:

In deze nieuwsbrief is meer informatie te vinden.

Bron: Provincie Flevoland