Speciale verzamelcontainers voor babyluiers

Een jong kind gebruikt gemiddeld 150 luiers per maand. Al die luiers zorgen tijdelijk
voor een flinke toename van de hoeveelheid restafval. Vanaf half september komen er
speciale verzamelcontainers voor babyluiers. Inwoners kunnen met een speciale
‘luierpas’ gebruik maken van deze bovengrondse verzamelcontainers. Zo neemt de
hoeveelheid restafval af voor jonge ouders.

Containers in dorpskernen
Er komen in totaal 15 containers in de gemeente. Deze worden verdeeld over de
verschillende dorpskernen. Zo komen er containers in Bant, Creil, Emmeloord, Ens, Espel,
Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. Inwoners die gebruik
willen maken van deze containers kunnen een luierpas aanvragen via
www.hvcgroep.nl/luiers. De containers zijn alleen te openen met deze speciale pas.

Recycling
Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om op grote schaal luiers te recyclen. De
ontwikkelen gaan snel, dus wellicht dat dit in de toekomst wel mogelijk is. Door de
babyluiers nu alvast gescheiden in te zamelen kunnen we straks snel aansluiten bij het
recyclen van luiers. De luiers die nu ingezameld worden via de luiercontainers worden nog
niet gerecycled, maar gaan met het restafval mee in de afvalenergiecentrale van HVC.

Incontinentiemateriaal
De luiercontainers zijn alleen bedoeld voor babyluiers. Incontinentiemateriaal hoort nog
steeds in het restafval.

Bron: Gemeente Noordoostpolder