Uitbreiding elektriciteitsnetwerk

2022-04-02

Het verbruik van elektriciteit is de laatste jaren toegenomen. Om in de toekomst veilig en betrouwbaar elektriciteit te kunnen blijven leveren, moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid. In opdracht van Liander is Verkley kabels & leidingen gestart met werkzaamheden om dit te realiseren.

Langs de Noorderringweg worden kabels aangelegd in open ontgraving en met gestuurde boringen. Er is op 14 maart gestart met de werkzaamheden en ze verwachten rond 13 mei klaar te zijn. Er wordt in deze periode gewerkt in de berm van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur. Dit kan tijdelijk overlast geven.