Verantwoording windmolengelden

Op de jaarvergadering heeft Jos ten Horn namens de commissie windmolengelden verslag gedaan van de aanvragen die voor dit jaar zijn binnengekomen en de toekenning van de gelden.

Het geld is dit jaar als volgt gereserveerd:

  1. Dorpsbelang – 10x zaalhuur AED basis- en herhalingscursussen € 300
  2. Gerdien Wuestenenk + team – financiële bijdrage realisatie kunstwerk dorpsentree Creilerpad € 7.000 (streefbedrag € 6.000)
  3. Dorpsbelang – 5 jarig onderhoudscontract Outdoor Fitness € 1.000
  4. Dorpsbelang – nieuwjaarsattentie dorpsbewoners € 500 (10% regeling*)
  5. Feestcommissie – 8x zwarte pieten pakken € 800 (voorwaarde dat ze voor alle verenigingen binnen het dorp beschikbaar zijn)
  6. TC, VV en Outdoor Fitness – deel bijdrage beveiligingscamera systeem rondom sportvelden € 2.500

* de 10% regeling houdt in dat 10% van de jaarlijkse € 10.000 besteedt mag worden aan een aanvraag die niet helemaal voldoet aan de geldende regels. In dit geval voldoet de aanvraag niet aan de regels omdat de nieuwjaarsattentie bestond uit chocolaatjes en dit is een consumptie, consumpties worden niet vergoed. Voor deze keer is een uitzondering gemaakt omdat het dorspbreed werd ingezet.

Klik hier voor meer informatie over de windmolengelden en hoe het geld de afgelopen jaren is besteed.

windpark windmolens