Wrakkenpalen zijn toe aan vernieuwing

De wijdverspreide blauw-witte wrakkenpalen met rode scheepjes zijn een vaste waarde in het landschap van Flevoland geworden. De palen, langs akkers of weilanden geplaatst, maken een deel van de geschiedenis van Flevoland zichtbaar. Toen de palen bijna 20 jaar
geleden zijn neergezet, was het de bedoeling voor slechts voor enkele jaren. Maar ze bleven! Na al die jaren is de staat van veel palen slecht en daar wil Landschapsbeheer graag wat aan doen.

Veel scheepjes zijn gaan roesten of zijn verdwenen. Er is een nieuw robuust ontwerp gemaakt voor de scheepjes die daardoor langer meegaan. Landschapsbeheer is inmiddels begonnen om de scheepjes te vervangen en waar nodig ook de palen te vernieuwen. Daarom vraagt
Landschapsbeheer aan alle eigenaren van de huidige en ook van verdwenen palen of ze mee willen doen.

Meld uw paal
Staat (of stond) er een paal bij u op het erf of op uw grond? Fijn als u dan wilt aangeven of het scheepje en/of paal toe is aan vervanging. Dit kan heel eenvoudig door onze korte vragenlijst in te vullen. Deze vindt u via bit.ly/wrakkenpalen. Naast algemene gegevens zoals uw naam en adres kunt u aangeven of u het scheepje zelf wilt vervangen of dat medewerkers van Landschapsbeheer u daarbij moeten helpen.

Aan het vervangen van de scheepswrakpaal en het scheepje zijn geen kosten verbonden. Fijn als u gehoor geeft aan deze vervangingsactie. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan het zichtbaar maken van de geschiedenis van Flevoland.
Mochten er nog vragen zijn over het vervangen van de scheepswrakpalen dan kunt u contact opnemen met Harold Boer van Landschapsbeheer Flevoland via 0320-294939 of boer@landschapsbeheer.net.