Voorwaarden windmolengelden

 1. De aanvrager moet, volgens de gemeente administratie, woonachtig zijn in Creil.
 2. De aanvrager kan een persoon, bedrijf of organisatie zijn.
 3. Het moet een projectmatige activiteit zijn, een activiteit met een begin en een eind.
 4. Het project moet binnen de dorpsgrenzen van Creil plaatsvinden.
 5. Het project moet ten goede komen aan de gemeenschap.
 6. Het project moet van toegevoegde waarde zijn met de focus op één of meer van de volgende punten: Energie, Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Leefbaarheid.
 7. De aanvrager ontvangt het geld als voorschot en moet zich verantwoorden door inlevering van bonnen. De kascommissie controleert.
 8. De aanvraag kan worden gedaan via het formulier windmolengelden Creil.
 9. De inlevertermijn van de aanvraag sluit jaarlijks op 31 december om 12.00 uur. (De aanvraag kan bij één van de commissieleden ingeleverd worden)
 10. De commissie bepaalt de hoogte van het toe te kennen bedrag.
 11. De commissie kan pas tot uitkering van de gelden overgaan nadat deze door de commissie vanuit de windkoepel daadwerkelijk zijn ontvangen.
 12. De commissie verantwoordt jaarlijks de uitgaven tijdens de vergadering van Dorpsbelang.
 13. De commissie zal één of meerdere keuzes maken uit de ingediende aanvragen die voldoen aan de criteria. De keuze van de commissie is bindend.